وب سایت رسمی دکتر سروش دباغ (dr.soroush dabbagh official website)
زندگی نامهسخنرانی هامقالاتگفت و گوهاکتابهادوره های آموزشیگالری عکسارتباط

΅موسسه فرهنگی صراط

΅دكتر عبدالكريم سروش

 

 

΅ «كانال تلگرام» سروش دباغ

https://t.me/Soroushdabbagh_Official

 

΅ «صفحه اينستاگرام» سروش دباغ

https://www.instagram.com/soroush_dabbagh/

 

 

΅

 مقالات مسئله حجاب    

........

΅

مقالات ديگران

........

΅

كجا ايستاده‌ام؟ در نفي دوگانۀ مشاركت و تحريم

........

΅

قبيلۀ فقيهان و اليناسيون ديني

........

΅

دويدن در پي معنا

........

΅

پناهيان و ولايت بر بي‌پناهان

........

΅

خاتمي و نافرمانیِ مدنی

........

΅

چرا با انتخاباتِ پيش رو «قهريم»؟

........

΅

چگونه سوسيال دموكرات شدم

........

΅

كتاب سرشاري خوشۀ زيست

سلوك رواقي در اينجا و اكنون

........

΅

تكريم مصباح و تحقير جمهور

........

΅

چگونه سوسيال دموكرات شدم

........

΅

زير و زبر شدن اگزيستانسيل تولستوي

........

΅

دچار گرمي گفتار

........

΅

تحولات فكري و گذارِ اگزيستانسيال يك نوانديش ديني

(حسين جمالي‌پور) 

........

΅

مرده بُدَم، زنده شدُم

........

΅

از خيام تا يالوم

........

΅

برخورد انگشتان با اوج
(سلوك رواقي شمس تبريزي و سهراب سپهري) 

........

΅

«گذارطلبي»: برون رفتِ از انسداد سياسي

........

΅

درباب اميد

........

΅

خشونتِ اخلاقي و اخلاقِ خشونت

........

΅

هين تو كار خويش كن اي ارجمند

براي احمد زيدآبادي عزيز

........

΅

ساده و آشنا مثل سيب‌ گاز زده

........

΅

«هسته سخت اسلام» وجود ندارد

........

΅

از پلة مذهب تا كوچة شك؛ زيست جهان اسپنوزا و سپهري

........

΅

جواب سروش دباغ به پرسش‌ها پيرامون ويدئوي منتشر شده از محسن كديور در صفحه اينستاگرامي «جرعه» و پاسخ عبدالكريم سروش

........

΅

ابن‌الوقت باش اي رفيق

........

΅

تراويدن راز ازلي 

گفت و گوي مهراد مهرجو با سروش دباغ

........

΅

شمه‌ای از شورديگی شمس تبريزي

........

΅

هسته پنهانِ تماشا (تأملي در انواع نيايش)

........

΅

در هواي لودويگ و سهراب

........

΅

به ياد رضا براهني  

........

΅

كوررنگي ديني يا كوررنگي اخلاقي؟؟

........

΅

در «طربخانه خاكِ» خيام و «بيشه نور» سپهري

........

΅

فقه و اخلاق در ترازو

گفت و گوي سيد محمد موسوي عقيقي با سروش دباغ

........

΅

در هواي يالوم و سپهري

........

΅

مقدمه‌اي بر «زمين فقه و آسمان اخلاق»

........

΅

مناظره سروش دباغ و وريا اميري

آيا تجربه ديني باور به وجود خدا را موجه مي‌كند؟

΅

مرگ دست‌چين مي‌كند

........

΅

اينك از «سهروردي تا سپهري»

........

΅

«يونگـ» و «سپهري»؛‌ و روحي كه در جهتِ تازه اشيا جاري است

........

΅

چيدن ريحان از درخت دازاين؛ تقابل‌ها و توافق‌هاي سپهري و هايدگر 

........

΅

آب در يك قدمي است

زندگي در اينجا و اكنون به روايت سهراب سپهري و اكهارت توله

........

΅

پشت حوصله‌ي نورها

مروري بر گفتمان‌هاي عرفاني و روشنفكري ديني در شعر مدرن ايران

........

΅

از «سايۀ آن سروِ رَوان» تا «تبسّم نگاهِ گياه»:

مقايسۀ انگاره‌های معنویِ حافظِ شيرازی و سهراب سپهری

........

΅

عدالت

........

΅

وضعيت اوتيستيك يك حكومت انقلابي

........

΅

رقص در ترازوي اخلاق

........

΅

از «کوهِ قاف» تا پُشتِ «هیچستان»

( بررسی زیست ـ جهانِ عطّار نیشابوری و سهراب سپهری)

........

΅

فروغ و سهراب؛ فاصله‌هایی که غرقِ ابهامند

........

΅

شاملو و سپهری

آن «خُنياگر غمگين» و آن

«کمياب‌ترين نارونِ روی زمين»

........

΅

حاصل عمر مصباح يزدي چه بود؟

........

΅

پلکِ درشتِ بشارت

بازخوانی تطبيقیِ نگرش عرفانی مولوی و نگاه اگزيستانسيالِ سپهری

........

΅

از «شاهد» سعدي تا «دچار» سپهري

بررسي مفهوم «عشق» و «زن» در آثار دو شاعر ايراني 

........

΅

سهروردي و سپهري

«مفاهمه و منازعه ديروزيان و امروزيان»  

........

΅

چقدر تنها مانديم!  

........

΅

مضامين اخلاقي و اگزيستنسيلِ قرآن (7)

........

΅

مضامين اخلاقي و اگزيستنسيلِ قرآن (6)

........

΅

مضامين اخلاقي و اگزيستنسيلِ قرآن (5)

........

΅

مضامين اخلاقي و اگزيستنسيلِ قرآن (4)

........

΅

سراب با‌خودي، سوداي بي‌خودي  

........

΅

مضامين اخلاقي و اگزيستنسيلِ قرآن (3) 

........

΅

مضامين اخلاقي و اگزيستنسيلِ قرآن (2) 

........

΅

مضامين اخلاقي و اگزيستنسيلِ قرآن (1) 

........

΅

امكان امر عرفاني در روزگار زوالِ رازورزي 

ارزيابي «طرحواره‌اي عرفان مدرن»

........

΅

سه نكته درباب نوانديشي ديني و مسئله زنان 

........

΅

شيوه‌ها‌ و سبك‌ها در آينده دينداري 

........

΅

طنز الهياتي و اعتراض الهياتي

........

΅

الاهيات سينوي، طنز الاهياتي و معضلِ شرّ

........

΅

بحران كرونا، فلسفه اسلامي و  معضل شر؛ در گفت و گو با سروش دباغ

........

΅

پاندمي كرونا و طرح «مسئله شر» در گفت و گو با سروش دباغ

مي‌شود به سراغ «خدا» رفت

........

΅

«طنز الاهياتي» و «اليناسيون ديني»

........

΅

كفر كرونا و دعاي دينداران در گفتگو با سروش دباغ

و بگو ماهي‌ها حوض‌شان بي‌آب است

........

΅

باز اين چه ابر بود كه ما را فرو گرفت

........

΅

شادي چرا رميده؟ آتش چرا فسرده؟

........

΅

نوانديشي ديني، جنبش بابي و آيين بهائي

........

΅

تو خواه از سخنم پند گير خواه ملال

........

΅

اگر به گاه آمده باشي: درباره برايان مك گينس

........

΅

جور ديگر بايد ديد؛

قاسم سليماني را چگونه داوري كنيم

........

΅

شيخ شهاب سهروردي

........

΅

ازدواج سفيد، از اقتضاعات جهان جديد بوده و طبيعي است

........

΅

وقت لطيف شن

........

΅

تنهايي

........

΅

اين همه زخم نهان هست و مجال آه نيست

........

΅

تأثير سپهري در انديشه و سينما

عرفان مدرن در انديشه و ادبيات معاصر فارسي (5)

........

΅

مفهوم «هيچ» در انديشه سهراب سپهري

عرفان مدرن در انديشه و ادبيات معاصر فارسي (4)

........

΅

مواجهه من و سهراب سپهري

عرفان مدرن در انديشه و ادبيات معاصر فارسي (3)

........

΅

عرفان شرقي و سهراب سپهري

عرفان مدرن در انديشه و ادبيات معاصر فارسي (2)

........

΅

حادثه ايمان

........

΅

اشغال سفارت آمريكا از كدام منظر؟

........

΅

صداي انعقاد نطفه معني

 

Soroush Dabbagh official website where is designed by FARAHVAHAR.IR since 2010